Thông tin đề

Đề số 07: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 86703 - buihongnhung7999 96 10 40 09:22 22/03/2018
2 foto 85157 - Thảo Vân 96 10 40 08:32 23/03/2018
3 foto 73132 - Nguyễn Thị Thanh Thảo 93 9.75 39 10:43 20/03/2018
4 foto 82630 - Nguyễn Vũ Nguyệt 93 9.75 39 10:47 03/04/2018 2089
5 foto 47180 - hoangthiquynhtrang 93 9.75 39 10:31 05/04/2018
6 foto 102472 - Vượng Võ Viết 93 9.75 39 11:12 12/04/2018
7 foto 57953 - Dương Huyền 93 9.75 39 09:40 26/04/2018
8 foto 83292 - Ngụy Lê Phương Thảo 93 9.75 39 11:08 02/05/2018
9 foto 20306 - traiphophu123 93 9.75 39 09:16 03/05/2018
10 foto 123250 - trandiep2k 93 9.75 39 09:32 05/05/2018