Thông tin đề

Đề số 07: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82398 - traitimbaola 87 9.25 37 11:35 15/03/2018 9157
2 foto 75278 - Phuong Vo 85 9.25 37 11:28 14/03/2018 2620
3 foto 90634 - Nguyễn Khang Hảo 82 9.25 37 04:55 18/03/2018 1137
4 foto 43428 - Nguyễn Vinh 84 9 36 03:37 15/03/2018 1857
5 foto 89205 - Huế Phạm Thị 84 9 36 01:42 15/03/2018 1369
6 foto 7721 - Nguyễn Thành Danh 82 9 36 04:00 14/03/2018 2225
7 foto 43063 - nguyenbaonhu 82 9 36 07:53 15/03/2018 2820
8 foto 72676 - huonghmu 86 8.75 35 11:35 19/03/2018 3338
9 foto 5374 - duchuy2510 81 8.75 35 10:28 17/03/2018 9544
10 foto 50965 - Pháp Cr 80 8.75 35 03:13 16/03/2018 2496