Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc di truyền của quần thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 63154 - Bùi Nguyễn Nhật Linh 62 10 26 10:49 23/06/2018
2 foto 15030 - .............................. 59 9.62 25 08:02 01/12/2017
3 foto 75551 - buihaithanhqk 59 9.62 25 11:27 01/12/2017
4 foto 3538 - Vũ Thị Ngọc Thủy 59 9.62 25 06:15 21/02/2018
5 foto 78728 - laitrungdung 59 9.62 25 08:23 14/04/2018
6 foto 78914 - DrKhanhdz 59 9.62 25 09:38 26/04/2018
7 foto 136470 - vvvvvvv 59 9.62 25 10:20 25/05/2018
8 foto 95901 - Doannganthaomy3001 59 9.62 25 04:40 07/06/2018 1449
9 foto 80606 - Ngân 59 9.62 25 04:30 16/06/2018 2263
10 foto 136383 - Trí Trần 59 9.62 25 10:38 21/06/2018