Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về sinh quyển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80606 - Ngân 59 9.67 29 02:41 14/06/2018 2443
2 foto 82115 - Quyền Lê Quang 56 9.33 28 11:30 22/03/2018
3 foto 59305 - biology1204 56 9.33 28 10:57 19/05/2018 9442
4 foto 46076 - haha 53 9 27 02:23 15/03/2018 1226
5 foto 55150 - Nguyễn Trí 53 9 27 12:53 01/05/2019 11450
6 foto 151299 - HMU2020 54 8.67 26 09:26 22/06/2018
7 foto 78431 - chuvanson1403 50 8.67 26 11:18 28/03/2018
8 foto 47538 - Thiên Nguyễn 50 8.67 26 11:10 17/04/2018
9 foto 24397 - Võ Huỳnh Duy 50 8.67 26 11:11 29/04/2018 1070
10 foto 136470 - vvvvvvv 50 8.67 26 08:21 29/05/2018