Thông tin đề

Đề số 1: Đề luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 21784 - Plus Ultra 100 10 50 09:01 22/01/2018 1078
2 foto 86873 - Huỳnh Quân 88 9.2 46 07:24 05/06/2018
3 foto 204992 - Nguyễn Thị Quỳnh Anh 81 8.6 43 12:01 19/03/2019 1118
4 foto 109604 - Trần Tuấn Hoàng 79 8.6 43 02:28 23/02/2018
5 foto 68626 - nhi trần 76 8.4 42 04:32 08/02/2018
6 foto 95900 - Nguyễn Huyền 73 8.2 41 10:15 18/01/2018
7 foto 8228 - Như Aeri 73 8.2 41 10:28 02/02/2018
8 foto 120650 - minhchau256 73 8.2 41 07:29 28/03/2018
9 foto 70775 - Hằng Lê 70 8 40 11:54 08/05/2018
10 foto 82783 - World Cup 67 7.8 39 07:04 28/03/2018