Thông tin đề

Practice: Reading Unit 11: National parks
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 85810 - Phan Trúc 13 5.5 11 06:49 28/02/2018
2 foto 197092 - minhdieu24 4 1.5 3 02:49 02/03/2019 3214