Thông tin đề

Practice: Reading Unit 13: Films and Cinema
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - DR.STONE 10 5 10 21:38 01/11/2019
00:11:04
7600
2 foto 265996 - Nguyễn thanh thủy 10 5 10 17:16 20/02/2020
00:14:15
1058
3 foto 172919 - Thuy Đinh 7 4.5 9 15:38 13/03/2020
00:18:39
1418
4 foto 234542 - Thắng 3 1 2 19:58 09/08/2019
00:07:54
28996
5 foto 255915 - Lê Thị Ngọc Ánh 0 0 0
-1573898172
6 foto 243567 - lý nhóm vật 0 0 0
-1565494817
7 foto 245638 - hanoi1234 0 0 0 16:39 18/03/2020
00:00:03
1094
8 foto 190253 - phê 0 0 0 13:21 18/03/2020
00:00:05
3867