Thông tin đề

Practice: Reading Unit 13: Films and Cinema
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220702 - tuanvu123 7 4.5 9 08:25 16/04/2019 1120
2 foto 208670 - Lan Ng 10 2.5 5 01:07 16/04/2019 1010
3 foto 128826 - Duyen Nguyen -11 1.5 3 03:39 05/04/2018 1237
4 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 -11 1.5 3 09:30 21/04/2019 1583
5 foto 123447 - trucuyen1122 0 0 0
6 foto 219096 - Bac Vu 0 0 0