Thông tin đề

Thi Online: 11NC.27. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76882 - bnmquang 62 10 20 08:09 20/04/2018 1801
2 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 62 10 20 07:31 01/05/2018 2361
3 foto 84899 - dothitrang123 62 10 20 05:42 26/05/2018 2801
4 foto 23562 - kimbaoksqp123 62 10 20 07:56 05/06/2018 1108
5 foto 92809 - phamthiluong 44 8 16 09:17 07/04/2018 4895
6 foto 36867 - Huỳnh Chí Huấn 38 7 14 11:01 18/03/2018
7 foto 79106 - Nguyễn Phương Quỳnh 26 5.5 11 10:32 13/04/2018 2504
8 foto 117365 - Nguyễn Khánh Ly 26 5 10 06:13 02/05/2018 2245
9 foto 117035 - vuvuvu 24 5 10 08:05 28/05/2018
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 22 4.5 9 03:12 20/05/2018 6345