Thông tin đề

Thi Online: H10.20. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62531 - Phạm Lan Vy 62 10 20 09:24 22/04/2018 1106
2 foto 64387 - bptrunghieu 56 9.5 19 04:24 17/05/2018
3 foto 82458 - lifebouy 54 9 18 09:06 16/03/2018
4 foto 10667 - ViruSs 54 9 18 06:27 28/03/2018
5 foto 18852 - Danh Phong 54 9 18 02:55 05/04/2018
6 foto 71765 - Mã Phương Linh 48 8.5 17 04:25 07/06/2018
7 foto 83320 - vu dat 46 8 16 07:51 08/04/2018 1019
8 foto 16166 - dung20122000 44 8 16 10:04 14/03/2018
9 foto 37334 - Đào Hải 42 7.5 15 11:08 14/03/2018
10 foto 56812 - Trần Phan Gia Luật 40 7.5 15 12:58 03/05/2018 7057