Thông tin đề

Thi Online: H10.20. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82458 - lifebouy 54 9 18 09:06 16/03/2018 4305
2 foto 16166 - dung20122000 44 8 16 10:04 14/03/2018 13072
3 foto 37334 - Đào Hải 42 7.5 15 11:08 14/03/2018 6776
4 foto 18455 - levan91711 38 7 14 02:43 14/03/2018 5253
5 foto 5374 - duchuy2510 36 7 14 03:16 17/03/2018 9544
6 foto 82389 - minicat6 4 3 6 09:15 18/03/2018 7578
7 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 02:40 14/03/2018 999
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:30 17/03/2018 1000