Thông tin đề

Thi Online: H10.07.01. Tốc độ phản ứng hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 53 10 20 11:27 14/03/2018 11537
2 foto 77416 - Bùi Văn Long 53 10 20 10:12 24/03/2018 1138
3 foto 74260 - thaothanhhs 50 9.5 19 03:40 26/03/2018
4 foto 76219 - longvule070402 49 9.5 19 10:08 14/03/2018 1155
5 foto 52460 - Trần Đình Quang 49 9.5 19 08:13 08/04/2018 2192
6 foto 71386 - meomun 49 9.5 19 04:01 11/04/2018 1141
7 foto 80195 - namhong1 49 9.5 19 12:12 20/04/2018 3651
8 foto 107250 - Hoài Nam 46 9 18 09:17 30/03/2018 1467
9 foto 74975 - Trâm Lê 45 9 18 12:30 14/04/2018 1302
10 foto 135082 - Nguyen Thao 43 8.5 17 08:11 19/04/2018 1896