Thông tin đề

Thi Online: H10.07.01. Tốc độ phản ứng hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 53 10 20 11:27 14/03/2018 2972
2 foto 76219 - longvule070402 49 9.5 19 10:08 14/03/2018 996
3 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 42 8.5 17 08:43 16/03/2018 1863
4 foto 75043 - baliem 31 7 14 08:19 18/03/2018 1457
5 foto 112047 - Hai Cat 25 6.67 10 09:46 19/03/2018 1458
6 foto 125533 - halinhmoon 27 6.5 13 08:41 18/03/2018 1027
7 foto 54412 - thanhsida 15 5 10 03:48 18/03/2018 1338
8 foto 104763 - cavirgo 6 3.33 5 09:43 19/03/2018 1010
9 foto 75273 - khaprokjo 0 0 0 08:00 01/01/1970 1004