Thông tin đề

Thi Online: H10.07.01. Tốc độ phản ứng hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
14/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77858 - Nguyễn Thị Thanh Huyền 53 10 20 11:27 14/03/2018 7198
2 foto 77416 - Bùi Văn Long 53 10 20 10:12 24/03/2018
3 foto 74260 - thaothanhhs 50 9.5 19 03:40 26/03/2018
4 foto 76219 - longvule070402 49 9.5 19 10:08 14/03/2018 1155
5 foto 52460 - Trần Đình Quang 49 9.5 19 08:13 08/04/2018 1667
6 foto 71386 - meomun 49 9.5 19 04:01 11/04/2018 1024
7 foto 80195 - namhong1 49 9.5 19 12:12 20/04/2018 2283
8 foto 107250 - Hoài Nam 46 9 18 09:17 30/03/2018 1291
9 foto 74975 - Trâm Lê 45 9 18 12:30 14/04/2018 1057
10 foto 135082 - Nguyen Thao 43 8.5 17 08:11 19/04/2018 1508