Thông tin đề

Đề luyện tập: Vocabulary 12: Energy
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 38650 - jurself 54 9.33 28 06:13 18/08/2018 5559
2 foto 124228 - Phạm Hằng 54 9.33 28 06:43 30/11/2018 2943
3 foto 150358 - co len tung ngay 15 4.67 14 06:35 08/01/2019 2207