Thông tin đề

Đề 4.1: Kiến thức trọng tâm POLIME (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 276430 - đinh quốc Vương 61 10 30 20:31 29/05/2020
00:04:10
1521
2 foto 219933 - Sao Si 52 9 27 22:14 10/06/2019
00:09:21
1272
3 foto 223606 - huongtran01 37 7.33 22 21:42 19/03/2020
00:29:00
1633
4 foto 229615 - Nguyen Viet Khai 10 3 9 09:17 03/07/2021
00:03:43
1420