Thông tin đề

Bài 5. Phương trình đẳng cấp
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149400 - phanhoangminh1 40 10 20 11:16 19/09/2018 1900
2 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 37 9.5 19 09:03 21/07/2018 2132
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 37 9.5 19 02:09 28/07/2018 11319
4 foto 113907 - phuong anh ngo 32 8.5 17 09:57 06/08/2018 2571
5 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 25 7.5 15 10:12 08/08/2018 2923
6 foto 159363 - đoàn tiến phát 22 7 14 08:49 27/07/2018 2547
7 foto 162753 - DoraConan 14 4.5 9 01:50 29/08/2018 2771
8 foto 127919 - taikhoandeu 5 4 8 10:00 20/09/2018 1985
9 foto 118347 - duynam3802 4 4 8 09:48 26/07/2018 1469
10 foto 97822 - Da Pham 4 4 8 03:16 28/07/2018 1454