Thông tin đề

Bài 5. Phương trình đẳng cấp
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 148138 - Nghĩa Trương 0 0 0 08:00 01/01/1970 1040
2 foto 74154 - thuthao092002 0 0 0 08:00 01/01/1970 1000
3 foto 144760 - KyubiVu 0 0 0 08:00 01/01/1970 1000
4 foto 120557 - 16112002 0 0 0 08:00 01/01/1970
5 foto 149556 - Nguyendoanphuc 0 0 0 08:00 01/01/1970 1000
6 foto 146223 - Nguyễn Linh Đan 0 0 0 08:00 01/01/1970 1000
7 foto 143696 - Nhật Nho 0 0 0 08:00 01/01/1970
8 foto 149659 - trananh123 0 0 0 08:00 01/01/1970 1029
9 foto 153471 - nhatquyenn 0 0 0 08:00 01/01/1970 1004
10 foto 166056 - Huy Nguyen 0 0 0 08:00 01/01/1970