Thông tin đề

Bài 3. Phương trình, bất phương trình tổ hợp
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 40 10 20 02:22 13/08/2018 10900
2 foto 167915 - Nguyễn Hoàng Vũ 40 10 20 11:14 29/08/2018 2163
3 foto 193410 - lanngoc1622 40 10 20 01:26 04/11/2018 1138
4 foto 146469 - tranvobaotran 40 10 20 04:34 20/12/2018 1548
5 foto 149400 - phanhoangminh1 37 9.5 19 10:11 18/12/2018 1833
6 foto 162753 - DoraConan 34 9 18 07:13 30/08/2018 2645
7 foto 178673 - leanhhao1111 34 9 18 07:21 11/09/2018 1425
8 foto 182386 - Mai Hải Đăng 34 9 18 10:17 20/11/2018 2801
9 foto 113907 - g_106419310700551547402 31 8.5 17 09:36 18/09/2018 2537
10 foto 151022 - narutoexe25 28 8 16 08:24 31/07/2018 1048