Thông tin đề

Bài 5. Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 54 9.33 28 08:03 31/10/2018 2633
2 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 45 8.33 25 03:34 19/11/2018 2786
3 foto 97822 - Da Pham 42 8 24 08:37 04/12/2018 1454
4 foto 84186 - taodeptrai2k2 42 8 24 06:00 18/12/2018 1850
5 foto 180001 - Thi lan 42 8 24 01:26 26/12/2018 1171
6 foto 162753 - DoraConan 14 8 8 03:08 31/08/2018 2645
7 foto 159363 - đoàn tiến phát 39 7.67 23 09:35 02/12/2018 2440
8 foto 154371 - Nguyen Tri 36 7.33 22 09:54 29/12/2018 1697
9 foto 190265 - Pham Minh 33 7 21 09:19 10/12/2018 2038
10 foto 178673 - leanhhao1111 33 6.67 20 09:50 05/11/2018 1425