Thông tin đề

Bài 5. Phép vị tự
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 34 9 18 06:30 17/10/2018 12778
2 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 34 9 18 05:32 27/10/2018 1569
3 foto 159363 - đoàn tiến phát 31 8.5 17 08:54 21/09/2018 2758
4 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 31 8.5 17 11:54 17/10/2018 2021
5 foto 76170 - Trí Phạm 27 7.5 15 10:34 26/10/2018 1286
6 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 25 7.5 15 09:37 05/09/2018 3023
7 foto 113907 - phuong anh ngo 22 7 14 10:14 20/08/2018 2571
8 foto 150312 - Huyền Trâm 22 7 14 09:48 16/10/2018 1189
9 foto 97822 - Da Pham 19 6.5 13 08:24 06/11/2018 1603
10 foto 187809 - Phan Nữ Thảo Trang 21 6 12 09:18 06/11/2018 2032