Thông tin đề

Đề 17: Luyện tập về phần loài và quá trình hình thành loài
Lớp

12

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151046 - Hông Biết Bỏ Qua 56 7.84 29 09:23 22/06/2018
2 foto 134225 - Anh Tú 51 7.3 27 04:16 08/06/2018
3 foto 147303 - phamthiduyen2k 40 6.22 23 11:23 16/06/2018
4 foto 17818 - Thu Hương 35 5.95 22 09:26 25/06/2018
5 foto 78744 - Nguyễn Văn Nước 28 5.41 20 01:40 05/06/2018
6 foto 13104 - dunguyen 25 5.14 19 10:10 01/06/2018
7 foto 151857 - g_104025510002641952352 13 4.32 16 09:19 23/06/2018 1130
8 foto 146840 - Vũ Tính Trần 25 4.05 15 11:46 25/06/2018 1301
9 foto 138275 - hoangnguyendinh 12 4.05 15 10:42 13/06/2018
10 foto 38527 - Kaiko 14 3.78 14 04:24 11/06/2018