Thông tin đề

Bài 15: Nguyên hàm - tích phân dạng hữu tỷ, nghiệm đơn ở mẫu
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203997 - Onthpttoan 10 10 5 21:29 02/03/2020
00:04:01
1853
2 foto 246981 - Congthanh10 4 6 3 12:15 25/09/2019
00:09:11
1365
3 foto 277626 - Thyly79 0 0 0
-1588732943
4 foto 263812 - TruongGiang09 0 0 0 23:02 01/05/2020
00:00:34
1044