Thông tin đề

Bài 23: Tìm cân bậc hai, căn bậc ba của số pphức, giải phương trình
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

13:00
09/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164063 - LuongNguyenVietHung 1 4 2 21:10 01/06/2020
00:12:32
2324