Thông tin đề

Đề thi: Máy biến áp
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
09/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191247 - nguyenthuytrang01 41 6.8 17 10:46 15/11/2018 1051
2 foto 143573 - 0944412303 0 0 0 11:47 09/11/2018 2503
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 10:32 12/11/2018 1262
4 foto 126677 - nguyenquocthong2017 0 0 0 02:31 15/11/2018 999