Thông tin đề

Thi online: 11NC.01.05. Phương pháp giải bài toán pH (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
23/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 43 10 15 02:56 01/07/2018 4671
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 43 10 15 08:07 10/07/2018 10990
3 foto 165596 - andangcap123 43 10 15 09:19 29/07/2018 2086
4 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 43 10 15 02:28 05/08/2018 2132
5 foto 158703 - An Trương 43 10 15 10:25 11/08/2018 2295
6 foto 141130 - hien nguyen 43 10 15 07:52 22/08/2018 15753
7 foto 112053 - Quách Việt Tùng 43 10 15 05:52 09/09/2018 1416
8 foto 95287 - Lê Nin 43 10 15 09:32 11/09/2018 5679
9 foto 152433 - Vân Anh 43 10 15 07:58 01/10/2018 2017
10 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 40 9.33 14 04:48 07/08/2018 1881