Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.01. Phương pháp giải bài toán tổng hợp amoniac (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 53 10 20 02:28 14/07/2018 12961
2 foto 77658 - Huongnguyenngoc22 53 10 20 08:59 12/09/2018 3047
3 foto 95287 - Lê Nin 53 10 20 08:28 15/09/2018 5720
4 foto 112243 - Tran Hong Phuong 53 10 20 05:53 17/09/2018 2445
5 foto 191549 - kimchanchana3k40 53 10 20 10:16 25/10/2018 1673
6 foto 125572 - Linh Trang 53 10 20 08:23 31/10/2018 2551
7 foto 178925 - Hân 53 10 20 08:05 08/04/2019 7731
8 foto 34122 - Minoieee 50 9.5 19 09:14 30/09/2018 3257
9 foto 85347 - Trần Đại Hùng 50 9.5 19 08:52 15/10/2018 1781
10 foto 158703 - An Trương 49 9.5 19 09:34 10/09/2018 2404