Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.02. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng axit nitric không tạo muối amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
29/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 89435 - Quỳnh Hina 76 10 20 08:12 04/07/2018 1830
2 foto 113707 - linhrhm99 76 10 20 11:39 19/07/2018 1824
3 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 76 10 20 08:22 27/07/2018 5120
4 foto 165596 - andangcap123 76 10 20 09:04 26/08/2018 2086
5 foto 95287 - Lê Nin 76 10 20 08:53 19/09/2018 5679
6 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 76 10 20 09:18 30/09/2018 2151
7 foto 182386 - Mai Hải Đăng 76 10 20 09:27 17/10/2018 2801
8 foto 191549 - kimchanchana3k40 76 10 20 07:49 28/10/2018 1662
9 foto 125572 - Linh Trang 76 10 20 09:13 01/11/2018 2168
10 foto 94798 - THUY02122002 76 10 20 09:29 05/11/2018 1869