Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.03. Phương pháp giải bài toán hợp chất tác dụng axit nitric - Kĩ thuật QUY ĐỔI (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
02/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 89435 - Quỳnh Hina 77 10 20 09:36 04/07/2018 1830
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 77 10 20 02:25 27/07/2018 10990
3 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 77 10 20 04:31 20/08/2018 1881
4 foto 141130 - hien nguyen 77 10 20 12:28 01/09/2018 15753
5 foto 95287 - Lê Nin 77 10 20 09:25 24/09/2018 5679
6 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 77 10 20 09:19 30/09/2018 2151
7 foto 182386 - Mai Hải Đăng 77 10 20 10:26 16/11/2018 2801
8 foto 165596 - andangcap123 73 9.5 19 10:15 26/08/2018 2086
9 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 72 9.5 19 10:02 29/07/2018 5120
10 foto 119074 - HHHBros 71 9.5 19 10:33 07/10/2018 1114