Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.04. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm khử từ phản ứng của axit nitric
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
04/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 90 10 30 10:58 21/07/2018 2027
2 foto 151320 - Tiểu Song Tử 90 10 30 05:13 31/07/2018 5252
3 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 90 10 30 04:29 21/08/2018 1883
4 foto 141130 - hien nguyen 90 10 30 03:02 01/09/2018 17432
5 foto 95287 - Lê Nin 90 10 30 08:25 30/09/2018 5720
6 foto 72136 - PikaCua 90 10 30 08:53 17/10/2018 3021
7 foto 182255 - anhkoi17 90 10 30 10:12 29/11/2018 2356
8 foto 178925 - Hân 90 10 30 08:45 11/04/2019 7731
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 87 9.67 29 02:21 31/07/2018 12961
10 foto 1779 - thuynga123 86 9.67 29 02:31 25/08/2018 3783