Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.05. Phương pháp giải bài toán axit nitric có tạo muối amoni (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
06/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 61 10 20 02:20 02/08/2018 13087
2 foto 165596 - andangcap123 61 10 20 09:57 05/09/2018 2086
3 foto 141130 - hien nguyen 61 10 20 07:24 09/09/2018 17432
4 foto 34122 - Minoieee 61 10 20 11:10 07/10/2018 3338
5 foto 72136 - PikaCua 61 10 20 09:56 17/10/2018 3021
6 foto 178925 - Hân 61 10 20 07:22 16/04/2019 7731
7 foto 113707 - linhrhm99 58 9.5 19 05:01 22/07/2018 2027
8 foto 80195 - namhong1 57 9.5 19 12:29 02/09/2018 8825
9 foto 1779 - thuynga123 54 9 18 03:27 25/08/2018 4000
10 foto 89435 - Quỳnh Hina 53 9 18 10:26 06/07/2018 2304