Thông tin đề

Practice: The present simple - The past simple
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 60 10 30 11:50 18/08/2018 1463
2 foto 166644 - Sunli1207 57 9.67 29 01:45 25/07/2018 1313
3 foto 175583 - truongsinh2002 57 9.67 29 04:32 23/08/2018 1807
4 foto 174871 - Ngoc Nguyen 54 9.33 28 06:33 06/08/2018 1132
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 45 8.33 25 05:48 01/08/2018 5493
6 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 45 8.33 25 07:54 15/09/2018 1074
7 foto 167962 - MAI THỦY 33 7 21 02:21 17/07/2018 1234
8 foto 161203 - PhuongThu2003 24 6 18 07:49 27/07/2018 1160
9 foto 172866 - Phương Uyên 18 5.33 16 11:29 17/07/2018 1018
10 foto 183070 - Huy bình 18 5.33 16 09:15 14/09/2018 1087