Thông tin đề

Đề 01: Luyện tập về tế bào nhận sơ
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

01:00 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182991 - ximuoi1009 42 10 16 03:56 01/11/2018 2467
2 foto 187073 - vuthithuylinh 42 10 16 07:06 02/11/2018 1679
3 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 42 10 16 01:50 02/03/2019 3561
4 foto 164600 - ngoctrammm 39 9.38 15 03:00 08/10/2018 1521
5 foto 185467 - tiktok 39 9.38 15 10:08 10/11/2018 5223
6 foto 92701 - Minhh Thư Lê 39 9.38 15 07:19 17/12/2018 2477
7 foto 83090 - Phúc Đặng 38 9.38 15 08:05 01/10/2018 5903
8 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 38 9.38 15 11:08 06/10/2018 2296
9 foto 165556 - Lê Hường 38 9.38 15 09:23 15/10/2018 1469
10 foto 192919 - minhthu30892 38 9.38 15 09:40 07/11/2018 2112