Thông tin đề

Đề 01: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Lớp

10

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 37 8.95 17 11:03 01/01/2019 3029
2 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 36 8.42 16 07:24 24/12/2018 3900
3 foto 59305 - biology1204 34 8.42 16 09:49 08/01/2019 9442
4 foto 83090 - Phúc Đặng 33 8.42 16 09:18 22/12/2018 5903
5 foto 39357 - Bảo Thế 33 8.42 16 04:09 06/05/2019 1033
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 31 8.42 16 05:53 06/12/2018 7357
7 foto 187325 - LacRang2018 33 7.89 15 09:23 07/01/2019 3715
8 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 33 7.89 15 06:48 09/01/2019 2714
9 foto 90515 - Nguyễn T. Hạnh 31 7.89 15 02:57 01/02/2019 1406
10 foto 77664 - Nguyễn Hà Minh Hằng 24 6.84 13 10:11 03/01/2019 1065