Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 44 10 22 09:30 29/12/2018 5449
2 foto 165210 - minhngocsinh 44 10 22 10:36 04/01/2019 2852
3 foto 90515 - Nguyễn T. Hạnh 44 10 22 10:49 01/02/2019 1174
4 foto 192919 - minhthu30892 44 10 22 08:46 12/02/2019 1925
5 foto 182616 - tranthibaotran123 41 9.54 21 09:11 03/01/2019 1231
6 foto 59305 - biology1204 41 9.54 21 09:59 08/01/2019 9243
7 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 41 9.54 21 10:55 26/01/2019 3010
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 35 8.64 19 10:35 25/12/2018 3622
9 foto 114796 - Phuongnguyen0609 35 8.64 19 09:56 11/01/2019 1231
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 29 7.73 17 04:40 08/12/2018 7278