Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 29 7.73 17 04:40 08/12/2018 6855