Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 44 10 22 09:30 29/12/2018 5903
2 foto 165210 - minhngocsinh 44 10 22 10:36 04/01/2019 3029
3 foto 90515 - Nguyễn T. Hạnh 44 10 22 10:49 01/02/2019 1406
4 foto 192919 - minhthu30892 44 10 22 08:46 12/02/2019 2112
5 foto 182616 - tranthibaotran123 41 9.54 21 09:11 03/01/2019 1234
6 foto 59305 - biology1204 41 9.54 21 09:59 08/01/2019 9442
7 foto 187325 - LacRang2018 41 9.54 21 10:55 26/01/2019 3740
8 foto 185467 - tiktok 41 9.54 21 09:39 27/04/2019 5223
9 foto 182991 - ximuoi1009 38 9.09 20 03:34 18/03/2019 2467
10 foto 190626 - duclinh36th 38 9.09 20 07:57 07/05/2019 1637