Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập phương pháp giải bài tập về nguyên phân
Lớp

10

Số câu

28 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 53 9.64 27 05:53 11/12/2018 7357
2 foto 185467 - tiktok 53 9.64 27 07:47 01/01/2019 5223
3 foto 83090 - Phúc Đặng 53 9.64 27 10:13 05/01/2019 5903
4 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 53 9.64 27 07:53 15/01/2019 2296
5 foto 59305 - biology1204 50 9.28 26 10:19 08/01/2019 9442
6 foto 199622 - Lê Linh 50 9.28 26 04:28 09/01/2019 2643
7 foto 165770 - Nguyễn Thủy Tiên 50 9.28 26 09:43 25/01/2019 1178
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 43 8.21 23 05:46 03/01/2019 3900
9 foto 202086 - vohanh0308 42 8.21 23 09:28 05/05/2019 1705
10 foto 182582 - Gia Huy Hồ 41 8.21 23 10:54 09/12/2018 1821