Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập phương pháp giải bài tập về nguyên phân
Lớp

10

Số câu

28 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 53 9.64 27 05:53 11/12/2018 7145
2 foto 185467 - tiktok 53 9.64 27 07:47 01/01/2019 3863
3 foto 83090 - Phúc Đặng 53 9.64 27 10:13 05/01/2019 5074
4 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 53 9.64 27 07:53 15/01/2019 2017
5 foto 59305 - biology1204 50 9.28 26 10:19 08/01/2019 8922
6 foto 199622 - Lê Linh 50 9.28 26 04:28 09/01/2019 1465
7 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 43 8.21 23 05:46 03/01/2019 3371
8 foto 182582 - Gia Huy Hồ 41 8.21 23 10:54 09/12/2018 1773
9 foto 165210 - minhngocsinh 42 7.5 21 10:18 16/01/2019 2612
10 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 35 7.5 21 07:45 09/01/2019 2130