Thông tin đề

Bài 14: Phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 40 10 20 11:40 06/01/2019 7145
2 foto 59305 - biology1204 34 9 18 03:49 09/01/2019 8922
3 foto 202165 - Lê Mai Anh 34 9 18 10:15 12/01/2019 1034
4 foto 185467 - tiktok 28 8 16 08:23 02/01/2019 3863
5 foto 188370 - Hoa Nguyen Thi Ngoc -11 1.5 3 10:23 05/01/2019 1155
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:31 24/12/2018 1003
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:27 29/12/2018 995