Thông tin đề

Bài 14: Phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 40 10 20 11:40 06/01/2019 7357
2 foto 59305 - biology1204 34 9 18 03:49 09/01/2019 9442
3 foto 202165 - Lê Mai Anh 34 9 18 10:15 12/01/2019 3094
4 foto 185467 - tiktok 28 8 16 08:23 02/01/2019 5223
5 foto 182991 - ximuoi1009 28 8 16 03:54 28/03/2019 2467
6 foto 202086 - vohanh0308 27 7.5 15 07:04 08/05/2019 1705
7 foto 165210 - minhngocsinh 25 7.5 15 11:01 31/01/2019 3029
8 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 25 7.5 15 08:37 03/02/2019 2919
9 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 22 6.5 13 11:53 04/03/2019 3561
10 foto 196682 - Vuivui 16 6 12 09:37 30/04/2019 1919