Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về sinh sản của vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 59305 - biology1204 96 10 48 01:50 09/02/2019 9442
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 93 9.79 47 02:19 14/01/2019 7357
3 foto 165210 - minhngocsinh 93 9.79 47 10:32 21/04/2019 3029
4 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 84 9.17 44 05:45 08/03/2019 3561
5 foto 182991 - ximuoi1009 84 9.17 44 02:42 18/04/2019 2467
6 foto 202086 - vohanh0308 81 8.96 43 10:33 05/05/2019 1705
7 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 78 8.75 42 08:59 09/05/2019 4190
8 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 75 8.54 41 08:04 18/02/2019 2919
9 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 69 8.12 39 06:59 01/05/2019 2296
10 foto 190479 - 0827468478 51 6.87 33 10:53 02/04/2019 1104