Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về sinh sản của vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 93 9.79 47 02:19 14/01/2019 7145
2 foto 188370 - Hoa Nguyen Thi Ngoc 50 5.21 25 10:46 10/01/2019 1155
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 04:32 08/01/2019 1003