Thông tin đề

Đề 05: Luyện tập về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188370 - Hoa Nguyen Thi Ngoc 43 9.57 22 10:00 14/01/2019 1155
2 foto 83090 - Phúc Đặng 0 0 0 5074
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 04:32 08/01/2019 1003