Thông tin đề

Đề 05: Luyện tập về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188370 - Hoa Nguyen Thi Ngoc 43 9.57 22 10:00 14/01/2019 1192
2 foto 183970 - Lê Ngọc 40 9.13 21 03:19 03/05/2019 1664
3 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 34 8.26 19 12:08 09/03/2019 3561
4 foto 183153 - Thanh Tín Trần 34 8.26 19 05:05 01/05/2019 1526
5 foto 173109 - thanhtutltn 34 8.26 19 12:02 02/05/2019 1368
6 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 34 8.26 19 07:29 03/05/2019 2296
7 foto 59305 - biology1204 31 7.83 18 02:12 09/02/2019 9442
8 foto 173040 - phamminhngoc 31 7.83 18 06:39 31/03/2019 4199
9 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 31 7.83 18 06:02 23/04/2019 2866
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 28 7.39 17 05:25 30/01/2019 7357