Thông tin đề

Pracitce: Grammar: The present progressive (with a future meaning) + "Be going to"
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 30 6.67 20 06:06 23/11/2018 3503
2 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 30 6.67 20 09:39 04/12/2018 4190
3 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 12 4.67 14 09:25 31/12/2018 1631
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 12 4.67 14 09:43 10/01/2019 2487
5 foto 10763 - mekid555 15 4 12 08:46 01/12/2018 2714
6 foto 174871 - Ngoc Nguyen 3 3.67 11 10:02 26/12/2018 1410
7 foto 249062 - ThuVanPham09 4 1 3 04:59 03/12/2019 1194