Thông tin đề

Practice: Reading Unit 3: A party
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 74556 - Quyên Pcy 9 2.5 5 08:23 01/10/2018 1256
2 foto 150096 - Kali Xyanua 0 0 0 1132
3 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 1492