Thông tin đề

Practice: Reading Unit 4: Volunteer work
Lớp

11

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174961 - Trang Hồng 0 0 0 1157
2 foto 183005 - YẾN MY 0 0 0 1449
3 foto 187809 - Phan Nữ Thảo Trang 0 0 0 2032
4 foto 155997 - dinhquynh 0 0 0 06:03 10/11/2018 1030
5 foto 193178 - Phạm thị kiều oanh 0 0 0 06:54 02/12/2018 1007