Thông tin đề

Đề thi THPT QG 2018 - Hóa: Mã 224
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:24 am
01/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197076 - Galahadk356 62 6.5 26 01:17 03/01/2019 1183
2 foto 166704 - Thuhoai2001 58 6.25 25 10:43 16/04/2019 2757
3 foto 73392 - Jung Cheung San 57 6.25 25 10:55 24/03/2019 2225
4 foto 170364 - hihi 45 4.75 19 11:14 18/03/2019 3522
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:07 15/01/2019 1262
6 foto 206349 - luyende2019 0 0 0 10:44 25/02/2019 1000
7 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 0 0 0 02:49 03/03/2019 1888