Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
14/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 93 10 20 10:19 14/08/2018 23251
2 foto 114872 - Quang Bao 93 10 20 12:20 14/08/2018 1264
3 foto 165422 - toisedodaihoc2019 93 10 20 08:23 16/08/2018 1507
4 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 93 10 20 09:26 17/08/2018 1810
5 foto 160017 - Lê Phú 93 10 20 10:40 29/08/2018 10275
6 foto 39374 - manhnatri 93 10 20 07:51 10/10/2018 6392
7 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 93 10 20 06:02 21/01/2019 2515
8 foto 96229 - Công Thành Ngô 93 10 20 07:40 27/03/2019 11856
9 foto 198351 - Hương Bơ 93 10 20 09:04 16/05/2019 2298
10 foto 177034 - QUANSAMA 88 9.5 19 09:19 17/08/2018 1534