Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
14/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 93 10 20 10:19 14/08/2018 23242
2 foto 114872 - Quang Bao 93 10 20 12:20 14/08/2018 1262
3 foto 165422 - toisedodaihoc2019 93 10 20 08:23 16/08/2018 1482
4 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 93 10 20 09:26 17/08/2018 1810
5 foto 160017 - Lê Phú 93 10 20 10:40 29/08/2018 9890
6 foto 39374 - manhnatri 93 10 20 07:51 10/10/2018 5177
7 foto 177034 - QUANSAMA 88 9.5 19 09:19 17/08/2018 1534
8 foto 62588 - Nguyen Van Khai 87 9.5 19 11:25 28/08/2018 9715
9 foto 111275 - hoàng minh đồng 83 9 18 07:43 23/10/2018 6916
10 foto 118359 - YDS 76 8.5 17 11:06 18/09/2018 16118