Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 34 8 8 09:25 29/10/2018 7289
2 foto 176673 - hoc24h1234 26 7 7 02:59 15/01/2019 2548
3 foto 165212 - einsteinqh1 23 5 5 11:04 31/10/2018 3461
4 foto 159214 - duc thinh le 16 4 4 02:37 24/11/2018 4218
5 foto 184509 - dunghung 10 4 4 12:38 30/04/2019 1707
6 foto 71524 - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 8 2 2 01:40 26/10/2018 1190
7 foto 183333 - nhatquang123 1 2 2 09:08 10/11/2018 1337
8 foto 80698 - Hóa Văn Học 0 0 0 1295
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:05 27/10/2018 996
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:09 28/10/2018 1264