Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 34 8 8 09:25 29/10/2018 2641
2 foto 176673 - hoc24h1234 26 7 7 02:59 15/01/2019 1400
3 foto 165212 - einsteinqh1 23 5 5 11:04 31/10/2018 2084
4 foto 159214 - duc thinh le 16 4 4 02:37 24/11/2018 3308
5 foto 71524 - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 8 2 2 01:40 26/10/2018 1121
6 foto 183333 - nhatquang123 1 2 2 09:08 10/11/2018 1230
7 foto 80698 - Hóa Văn Học 0 0 0 1195
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:05 27/10/2018 997
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:09 28/10/2018 1262
10 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:29 28/10/2018 1442