Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.12. Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 159214 - duc thinh le 50 10 10 01:51 27/11/2018 3410
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 40 8 8 03:07 30/10/2018 2818
3 foto 71524 - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 20 5 5 01:13 27/10/2018 1152
4 foto 176673 - hoc24h1234 14 3 3 03:39 15/01/2019 1466
5 foto 179230 - PhanKhai 8 3 3 07:21 25/01/2019 1319
6 foto 165212 - einsteinqh1 10 2 2 11:09 31/10/2018 2084
7 foto 183333 - nhatquang123 -4 1 1 09:22 10/11/2018 1243
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:06 27/10/2018 997
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:12 28/10/2018 1262
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:29 28/10/2018 1536