Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 09:28 20/01/2019 9890
2 foto 75956 - Đạt 2k1 35 9 9 02:59 16/11/2018 2349
3 foto 165212 - einsteinqh1 32 8 8 05:51 12/11/2018 2084
4 foto 184509 - dunghung 25 7 7 10:15 24/11/2018 1232
5 foto 164087 - u23vietnam 16 4 4 01:39 13/11/2018 1669
6 foto 111306 - nguyentanminh 15 4 4 09:04 16/11/2018 7885
7 foto 45613 - Đinh Duy Khương 12 3 3 06:04 08/01/2019 3015
8 foto 25404 - Quyết Tâm Đỗ Y 11 3 3 03:46 24/12/2018 3280
9 foto 165514 - quandeptrai 11 3 3 07:32 07/01/2019 1179
10 foto 183333 - nhatquang123 0 2 2 08:53 29/11/2018 1230