Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160017 - Lê Phú 40 10 10 09:28 20/01/2019 10275
2 foto 114469 - maidodaihoc2019 40 10 10 12:00 05/02/2019 1280
3 foto 75956 - Đạt 2k1 35 9 9 02:59 16/11/2018 2528
4 foto 96229 - Công Thành Ngô 35 9 9 07:47 04/05/2019 11856
5 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 35 9 9 09:21 22/05/2019 3777
6 foto 165212 - einsteinqh1 32 8 8 05:51 12/11/2018 3461
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 31 8 8 04:58 18/02/2019 17214
8 foto 126370 - hoangtubongdem 30 8 8 10:55 09/03/2019 11775
9 foto 110745 - Công Cristiano 30 8 8 09:25 12/03/2019 3765
10 foto 184509 - dunghung 25 7 7 10:15 24/11/2018 1707