Thông tin đề

Thi Online: NC11.02. Chinh phục các dạng toán khó về HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 144307 - ronaldohiep 67 8.5 17 02:37 18/03/2019 3963
2 foto 211167 - ryankhoa01 16 2 4 11:36 08/06/2019 3205
3 foto 197047 - Lê Lý Lê Huy 11 1.5 3 07:07 06/03/2019 1340
4 foto 183333 - nhatquang123 -10 1 2 07:11 03/02/2019 1392
5 foto 166733 - ĐỖ TRƯƠNG BẢO NGỌC 4 0.5 1 12:38 23/02/2019 1177
6 foto 191273 - trongnhan2k1 3 0.5 1 10:36 03/05/2019 1231
7 foto 184509 - dunghung -15 0.5 1 10:26 01/05/2019 1920
8 foto 182710 - TranThuHien 0 0 0 1669
9 foto 164712 - lephamhoannguyen 0 0 0 3932
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:49 22/01/2019 2135