Thông tin đề

Đề luyện tập: Xác định trọng âm dựa vào những chữ cái đầu tiên
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 38650 - jurself 57 9.67 29 09:52 21/07/2018 5559
2 foto 16626 - Bùi Tiến Thành Nam 0 0 0 04:25 05/10/2018 1003
3 foto 167812 - 2k1ngheananh3 0 0 0 09:31 22/11/2018 1595