Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập các dạng bài tập về biến dị cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

21 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - rác rưởi 76 10 21 11:15 05/09/2018 23251
2 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 76 10 21 05:58 18/09/2018 6096
3 foto 181246 - tryhard 70 9.52 20 04:59 01/09/2018 1649
4 foto 164055 - tranlamvien2009 70 9.52 20 09:58 17/10/2018 2344
5 foto 115598 - MC 68 9.05 19 07:28 22/11/2018 5561
6 foto 139627 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung 66 9.05 19 09:35 22/09/2018 2956
7 foto 197543 - Phuonganh14301 66 9.05 19 11:32 31/01/2019 1746
8 foto 178484 - vudinhcuong 63 8.57 18 03:16 28/08/2018 2084
9 foto 157582 - duongchihieu0009 63 8.57 18 06:52 18/02/2019 1860
10 foto 173896 - teamhocy 62 8.57 18 08:19 05/10/2018 8076