Thông tin đề

Đề 20: Luyện tập về các dạng bài thường gặp phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 38 9.38 15 05:06 19/11/2018 5749
2 foto 92809 - phamthiluong 32 8.13 13 03:03 16/01/2019 6158
3 foto 174332 - nguyenthi myloi 29 7.5 12 09:48 02/01/2019 1199
4 foto 111306 - nguyentanminh 25 6.88 11 08:39 19/11/2018 7885
5 foto 118359 - YDS 26 6.25 10 01:17 19/12/2018 16118
6 foto 148241 - Vũ Phúc 22 6.25 10 02:58 08/12/2018 4809
7 foto 91773 - hmm 21 5.63 9 09:45 27/11/2018 3705
8 foto 196889 - dominhdu 2 0.63 1 04:18 03/01/2019 1436
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:13 20/11/2018 995
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:03 23/11/2018 1262