Thông tin đề

Đề 20: Luyện tập về các dạng bài thường gặp phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 116694 - Dang Dang 44 10 16 05:22 03/04/2019 12244
2 foto 152347 - Nguyên Thanh Nhan Nha 41 9.38 15 10:08 16/04/2019 6128
3 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 38 9.38 15 05:06 19/11/2018 5885
4 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 38 9.38 15 05:51 23/02/2019 3950
5 foto 164055 - tranlamvien2009 38 9.38 15 07:53 08/03/2019 2344
6 foto 101586 - Trần Thị Thanh Huyền 38 9.38 15 06:13 05/04/2019 2326
7 foto 114593 - amorfati0605 38 9.38 15 09:56 10/05/2019 7443
8 foto 174296 - Chinh nguyen 35 8.75 14 11:02 16/05/2019 4600
9 foto 92809 - phamthiluong 32 8.13 13 03:03 16/01/2019 7428
10 foto 217637 - manzukick1 32 8.13 13 08:26 12/05/2019 2280