Thông tin đề

Đề 26: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 74 7.8 39 04:42 24/02/2019 3950
2 foto 145284 - Trần Linh Chi 55 6.8 34 05:32 20/01/2019 3720
3 foto 180188 - thaonabii 40 6 30 09:39 18/03/2019 3661
4 foto 165304 - F or F 55 5.8 29 06:59 22/02/2019 4822
5 foto 91773 - hmm 51 5.6 28 08:35 16/02/2019 4459
6 foto 160027 - Trung Thiên 39 4.8 24 10:46 28/05/2019 5994
7 foto 77878 - lamyenanh 37 4.6 23 02:52 21/03/2019 1582
8 foto 217637 - manzukick1 37 4 20 09:07 25/05/2019 2280
9 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 4 2.4 12 02:38 10/03/2019 7906
10 foto 59305 - biology1204 18 1.8 9 05:24 16/01/2019 10341