Thông tin đề

Đề 26: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 74 7.8 39 04:42 24/02/2019 3662
2 foto 145284 - Trần Linh Chi 55 6.8 34 05:32 20/01/2019 3720
3 foto 180188 - thaonabii 40 6 30 09:39 18/03/2019 3515
4 foto 165304 - F or F 55 5.8 29 06:59 22/02/2019 4446
5 foto 91773 - hmm 51 5.6 28 08:35 16/02/2019 4427
6 foto 77878 - lamyenanh 37 4.6 23 02:52 21/03/2019 1469
7 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 4 2.4 12 02:38 10/03/2019 7416
8 foto 59305 - biology1204 18 1.8 9 05:24 16/01/2019 9442
9 foto 188118 - lannguyenyen 9 1.4 7 03:12 15/02/2019 3032
10 foto 167726 - dungthuyquynh 6 0.6 3 07:47 11/05/2019 5105