Thông tin đề

Đề thi THPT QG môn Sinh học năm 2018_Mã đề 212 (Đề gốc số 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178260 - Cuong Hung Nguyen 77 9.75 39 03:04 21/04/2019 2595
2 foto 183701 - Xuân Dương 74 9.5 38 09:19 17/01/2019 1880
3 foto 201603 - Cúc Họa Mi 71 9.25 37 06:17 19/01/2019 2754
4 foto 190506 - Nguyễn Mai Hiên 65 8.75 35 03:39 19/03/2019 1443
5 foto 221062 - Yến Hoàng 63 8.5 34 12:39 23/04/2019 1191
6 foto 3920 - Huynh Binh Minh 62 8.5 34 10:44 14/04/2019 5429
7 foto 120672 - THPTQG2019 59 8.25 33 07:43 16/01/2019 2180
8 foto 73937 - Tuan Anh Le 59 8.25 33 03:36 17/03/2019 1848
9 foto 209332 - MinhthuDL 56 8 32 10:00 28/02/2019 1056
10 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 56 8 32 08:45 01/03/2019 8635