Thông tin đề

Đề gốc số 1 - Đề thi chính thức kì thi THPT QG năm 2018
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:00 pm
01/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175257 - Ngô Mạnh Tiến 70 7 28 08:52 03/03/2019 2768
2 foto 116614 - thuydungle 41 5.5 22 03:14 21/02/2019 9233
3 foto 170176 - Nguyễn Thanh Phong 39 4.5 18 10:02 07/04/2019 1049
4 foto 214290 - 01637743450 37 4.25 17 12:55 17/04/2019 1176
5 foto 119178 - Cố Gắng 16 3.75 15 10:50 06/03/2019 1617
6 foto 215641 - dinhkieuanh 23 3.25 13 09:52 29/03/2019 1237
7 foto 198189 - Diệp Phạm 22 3 12 09:30 03/04/2019 1169
8 foto 171749 - hathithuy 20 3 12 11:29 12/03/2019 1190
9 foto 191971 - thương hồ 16 3 12 09:12 07/04/2019 1016
10 foto 129188 - Nguyễn Hà Hiệp 2 0.25 1 07:38 20/02/2019 1048