Thông tin đề

Đề luyện tập: Các cách diễn đạt tương lai
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166644 - Sunli1207 4 0.6 3 01:42 02/01/2019 1510